ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540192
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  540192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านถ่อนพัฒนา
ตำบล :
  เชิงชุม
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  0981056373
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  ฺBanthonsschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:28:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ่อน


นางสาวรุ่งนภา ธิศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน