ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540194
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  540194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongdundonkharw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองเดิ่น
ตำบล :
  ช้างมิ่ง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  0872255606
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2513
อีเมล์ :
  bannongdundonkharw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างมิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:06:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว


นายวชิราวุธ ปานพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน