ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540196
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  540196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Dok Na Kham Non That
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านบ้านหนองโดกสามัคคี
ตำบล :
  ช้างมิ่ง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042161677
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤศจิกายน 2460
อีเมล์ :
  nongdok.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างมิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ


นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน