ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540197
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  540197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  umphaiphaitong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านอุ่มไผ่
ตำบล :
  ช้างมิ่ง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เมษายน พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  ีumphai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างมิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:39:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง


นายเอกชัย วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน