ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเลียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540198
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  540198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลเลียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tanlian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตาลเลียน
ตำบล :
  ช้างมิ่ง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042165643
โทรสาร :
  042165643
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2494
อีเมล์ :
  tanlianschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างมิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลเลียน


นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเลียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน