ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540200
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  540200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่บ้านไฮ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banraibanhai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  ไร่
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042706317
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:59:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่


นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน