ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540201
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  540201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khumkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านคำข่าน้อย
ตำบล :
  ไร่
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-099222
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  Khamkha.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:04:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำข่า


ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน