ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540202
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  540202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONUDOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนอุดม
ตำบล :
  ไร่
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-099225
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  nonudom58school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 22:06:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนอุดม


นายก่อเกียรติ สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน