ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540203
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  540203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban kok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  ไร่
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  0934375942
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  nongdok_um@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:16:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคก


นายกัมปนาท สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน