ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540205
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  540205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินแตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanhintaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหินแตก
ตำบล :
  ไร่
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  hintakschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  215
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2563 เวลา 10:20:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินแตก


นางนันทา บุรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน