ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแหว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540207
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  540207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำแหว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khamwae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคำแหว
ตำบล :
  ไร่
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-720012
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ส.ค 2488
อีเมล์ :
  khumwae2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลตำบลไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำแหว


นายนาวา มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแหว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน