ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540208
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  540208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยบุ่นนาทัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิิBan Hauybunnathun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยบุ่นนาทัน
ตำบล :
  นาใน
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน


นายศรี ปงผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน