ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540210
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  540210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannalao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาเลา
ตำบล :
  นาใน
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/06/2485
อีเมล์ :
  banso_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:40:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเลา


นางกมลกรณ์ คำผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน