ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540212
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  540212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nanai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาใน
ตำบล :
  นาใน
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2502
อีเมล์ :
  krusaengmanee2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:03:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาในผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน