ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักคำภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540213
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  540213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักคำภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phak Kham Phu School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านผักคำภู
ตำบล :
  นาใน
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-099211
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  pkpschool2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:22:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักคำภู


นางประภาพรรณ ชาแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน