ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540214
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  540214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHANGKHONJAMPASAMAKKEEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านพังโคน
ตำบล :
  พังโคน
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042771120
โทรสาร :
  042771120
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  jumpasamukkee@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพังโคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)


นายไพรวัลย์ ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน