ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเหมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540215
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  540215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเหมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านนาเหมือง
ตำบล :
  พังโคน
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042734232
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/10/2502
อีเมล์ :
  sompadchai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังโคนศรีจำปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเหมือง


นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน