ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540216
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  540216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนตาลโนนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandontannonsoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนตาล,โนนสูง
ตำบล :
  พังโคน
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042772332
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กันยายน พ.ศ.2473
อีเมล์ :
  dt.1047020081@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 12:59:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน