ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540217
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  540217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านฝั่งแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChoomChonbanfungdang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านฝั่งแดง
ตำบล :
  ไฮหย่อง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042771410
โทรสาร :
  042771410
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  obecsakon2005@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง


นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน