ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปลือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540219
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  540219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปลือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  songpluey school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสงเปลือย
ตำบล :
  ไฮหย่อง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042099243
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  songpluaisch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:14:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปลือย


นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน