ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540221
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  540221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างขุ่ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺBanSangkhui School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสร้างขุ่ย
ตำบล :
  พังโคน
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-771160
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังโคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย


นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน