ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540222
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  540222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนดงม่วงไข่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Dongmuangkai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดง
ตำบล :
  ม่วงไข่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  0819744900
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  dongmuengkai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงไข่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:33:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่


นายบุญเพ็ง กุละนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน