ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540223
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  540223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผ้าขาวโพนแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHAKAOPHONPHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านผ้าขาว
ตำบล :
  ม่วงไข่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042734130
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  phakaophonphang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงไข่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:06:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง


นางมณีโสม พุทธโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน