ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540224
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  540224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN MUANGKUM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านคำเจริญ
ตำบล :
  พังโคน
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-728720
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 สิงหาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  219
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงไข่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2563 เวลา 20:13:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงคำ


นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน