ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540225
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  540225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนหวาย
ตำบล :
  ม่วงไข่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042720030
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2478
อีเมล์ :
  b.donwai.schl@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงไข่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหวาย


นางพอใจ อินทร์สา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน