ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540226
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  540226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nayeang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาแยง
ตำบล :
  ม่วงไข่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042720087
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงไข่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 04:15:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน