ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540229
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  540229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Somsa-ard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสมสะอาด
ตำบล :
  แร่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  0899375858
โทรสาร :
  0862231427
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  siripan2513@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:43:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมสะอาด


นายนาวา มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน