ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540230
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  540230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonghai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองไฮน้อย
ตำบล :
  แร่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-099241
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  nonghai07@hotmial.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:16:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮ


นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน