ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540231
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  540231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbua (SakhaNaChuak)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาเชือก
ตำบล :
  แร่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน