ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540232
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  540232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHaiyong Phungernprachanukool School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านภูเงิน
ตำบล :
  ไฮหย่อง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-166138
โทรสาร :
  042166138
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2464
อีเมล์ :
  haiyongsch13@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)


นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน