ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540233
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  540233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุ่มเหม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ummao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านอุ่มเหม้า
ตำบล :
  ไฮหย่อง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042771997
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 11:56:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า


นายเพชร บุญเสิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน