ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540234
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  540234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonsawannognokkodschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองนกกด
ตำบล :
  ไฮหย่อง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042720023
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด


นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน