ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540235
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  540235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคนโคกสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongKhaenKoksaard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  แร่
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  NongKhaen2524@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:56:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด


นายสุวิทย์ ป้อสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน