ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540237
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  540237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nathon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาถ่อน
ตำบล :
  ต้นผึ้ง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-167218
โทรสาร :
  042167218
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2475
อีเมล์ :
  nathon-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:23:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาถ่อน


นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน