ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540238
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  540238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tonpheng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านต้นผึ้ง
ตำบล :
  ต้นผึ้ง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-167249
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง


นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน