ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540239
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  540239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสวางกลางเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPONSAWANGKLANGCHAROEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านกลางเจริญ
ตำบล :
  ต้นผึ้ง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  0810561533
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาตำบลต้นผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ


นายมานพ ศรีสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน