ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540240
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  540240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nalom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาล้อม
ตำบล :
  ต้นผึ้ง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  0985850792
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:57:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาล้อม


นายสุชาติ สุวรรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน