ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวขอนแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540241
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  540241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขัวขอนแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khuakhonkan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านขัวขอนแคน
ตำบล :
  ต้นผึ้ง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-720010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/0545
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:59:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขัวขอนแคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวขอนแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน