ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540243
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  540243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนขมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonkamin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนขมิ้น
ตำบล :
  ต้นผึ้ง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042-167244
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:55:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน