ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540250
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  540250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  napho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาโพธิ์
ตำบล :
  คอนสวรรค์
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042790628
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์


นายสกลใจ ช่วยรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2