ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540325
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  540325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วาริชภูมิพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Waritchaphumpitayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวาริชภูมิ
ตำบล :
  วาริชภูมิ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042781188
โทรสาร :
  042781188
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มีนาคม พ.ศ. 2454
อีเมล์ :
  Warichaphumpitt@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .400 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:41:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคารผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน