ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540326
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  540326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุกุดพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHATKUDPRAOW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านบ้านธาตุพัฒนา
ตำบล :
  วาริชภูมิ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  0892790590
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2481
อีเมล์ :
  thartkut326@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.สน.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาริชภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว


นายยุทธพงษ์ พจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน