ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540327
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  540327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดตะกาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankudtakab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านกุดตะกาบทุ่ง
ตำบล :
  วาริชภูมิ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-165433
โทรสาร :
  042-165433
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2470
อีเมล์ :
  kudtakab_1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาริชภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ


นายบุญจันทร์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน