ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540328
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  540328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโพนไผ่
ตำบล :
  วาริชภูมิ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-165472
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  phonpai2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาริชภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:16:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนไผ่


นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน