ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540329
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  540329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยบาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaibang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยบาง
ตำบล :
  วาริชภูมิ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2480
อีเมล์ :
  huaibang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วาริชภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยบาง


นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน