ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540330
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  540330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBanlaophonthongkhonkhwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านขอนขว้าง
ตำบล :
  วาริชภูมิ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-774234
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2471
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:17:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง


นางสาวนราวดี จันทะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน