ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540331
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  540331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongwaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  วาริชภูมิ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  084-5545305
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  bannongwaeng99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  221
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาริชภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ึ7.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2563 เวลา 09:52:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวง


นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน