ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540333
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  540333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไฮ่ปลาโหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hiplalo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปลาโหล
ตำบล :
  ปลาโหล
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  0898427741
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/03/2477
อีเมล์ :
  banhiplalo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาโหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล


นายธวัชชัย ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน