ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540334
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  540334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban nabor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาบ่อ
ตำบล :
  ปลาโหล
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มีนาคม 2482
อีเมล์ :
  naboschool09@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาโหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:02:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน