ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540335
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  540335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNGIEWPHUNGHORNONGTOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองท่ม
ตำบล :
  ปลาโหล
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042720161
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาโหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม


นายบุญถิ่น ภูดินทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน